Badania i rozwój

Plastic Life Life

Celem projektu „plasticLIFEcycle: The solution for the management of mixed hard plastic waste by applying circular economy approach” jest zbudowanie i zademonstrowanie innowacyjnej, autorskiej technologii PLC do sortowania i recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Świętochłowicach oraz stworzenie międzynarodowej sieci współpracy biznesowej obejmującej pełen łańcuch wartości tworzyw sztucznych (od odpadów do produktu końcowego) w celu zwiększenia wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w produkcji nowych wyrobów.

Projekt plasticLIFEcycle jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej o tym projekcie