Relacje inwestorskie

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.:

Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2023 roku - 13 lutego 2024 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku - 14 maja 2024 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2024 roku - 13 sierpnia 2024 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku - 13 listopada 2024 r.

Jednostkowy raport roczny za 2023 rok i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok – 24 maja 2024 r.