Co możemy dla Ciebie zrobić?

Outsourcing środowiskowy

Audyty środowiskowe

Na życzenie klienta wykonujemy audyt ochrony środowiska, którego zakres jest naszym autorskim pomysłem. Wynikiem audytu jest protokół stanowiący wewnętrzny dokument i materiał do ulepszania procesów związanych z ochroną środowiska w organizacji.

Usługa dedykowana jest dla tych przedsiębiorców, którzy chcą rozpoznać obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

W ramach audytu przeprowadzany analizę zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska.

Obsługa outsourcingowa w zakresie prawa ochrony środowiska

Oferujemy usługę, w ramach której pełnimy rolę zewnętrznej jednostki ds. ochrony środowiska. Pomagamy klientom w nawigowaniu przez zawiłości przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także przygotowujemy raporty i sprawozdania w ich imieniu.

Usługa dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy nie posiadają rozbudowanej jednostki zajmującej się obszarami ochrony środowiska. Realizując umowę w tym systemie klienci mają dostęp do naszej specjalistycznej wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem.

W ramach usługi przedsiębiorca otrzymuje kompleksowe wsparcie w realizacji obowiązków względem prawa ochrony środowiska. Przedsiębiorca ma możliwość rozszerzenia pakietu o usługę obliczania śladu węglowego oraz usługę sprawozdawczości ESG

Raportowanie zrównoważonego rozwoju - ESG

Oferujemy usługę w ramach której przygotowany zostanie raport zrównoważonego rozwoju tzw. ESG. Ujawnione będzie w nim podejście organizacji do zagadnień środowiskowych, społecznych i tych dotyczących ładu korporacyjnego.

Usługa dedykowana jest podmiotom podlegającym pod dyrektywę CSRD czyli spółkom notowanym na rynku regulowanym w UE, w tym MŚP oraz dużym spółkom spełniającym kryteria przedstawione w dyrektywnie 2013/34/UE.

Wybierając tę usługę klient otrzymuje komplety raport powiązany ze strategią biznesową spółki wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami ESRS.

Analizy i raporty BREEAM

Nasza rola w procesie certyfikacji BREEM In-Use polega na opracowaniu wymaganej przez asesora dokumentacji wg obowiązującego standardu.

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu opracowań w kategoriach Resilience oraz Land Use and Ecology tzw. raport ekologa.

Współpracujemy w tym zakresie z zarządcami nieruchomości w całej Polsce.

Monitoring i raportowanie śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego pozwala zrozumieć wpływ przedsiębiorstwa, produktu lub usługi na klimat. Ślad węglowy jest sumą emisji bezpośrednich i pośrednich gazów cieplarnianych wchodzących w skład zakresu 1, zakresu 2 oraz zakresu 3.

Usługa dedykowana dla przedsiębiorców którzy objęci są obowiązkiem sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju ale również tych którzy uczestniczą w łańcuchu dostaw innych podmiotów.

Wybierając tę usługę klient otrzymuje komplety raport zawierających dane dotyczące wyemitowanego śladu węglowego.

Strategia bioróżnorodności

To nowa usługa - na podstawie naszych doświadczeń bazujących na dokumentacjach wykonywanych na potrzeby LIFE ARCHICLIMA, BREEAM oraz ESG. Analizujemy zagrożenia stałe i ostre w oparciu o dane klimatyczne i na podstawie precyzyjnych informacji przygotowujemy strategię bioróżnorodności już na etapie projektowym.

W ramach usługi dostarczamy klientowi raport dotyczący zmienności zjawisk klimatycznych w miejscu prowadzenia działalności oraz wytyczne dotyczące doboru roślinności i jej pielęgnacji w celu uzyskania wysokiego poziomu bioróżnorodności.

Odsyłamy do strony Ieserwis.pl