Co możemy dla Ciebie zrobić?

Energia z odpadów

Analizy lokalizacji pod budowę spalarni

Pierwszy i kluczowy element procesu inwestycyjnego opartego na zasadzie stopniowania ryzyka. Analiza ogranicza ryzyko odmowy wydania decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę mimo poniesionych nakładów.

Autorska metodyka i doświadczenie pozwalają zdefiniować kluczowe aspekty i potencjalne zagrożenia dla danej lokalizacji. Jest podstawą dla Inwestora do podjęcia decyzji o danej lokalizacji.

Najważniejsze zagrożenia procesu:

  • niezgodność z miejscowym planem zagospodarownania przestrzennego ora zplanami gospodarki odpadami,
  • brak odpowiedniej infrastruktury,
  • uwarunkowania środowiskowe wykluczające lokalizację tego typu obietków,
  • protesty lokalnej społeczności.