Co możemy dla Ciebie zrobić?

Dobór technologii W2E

Optymalne rozwiązania dla danej loklaizacji przyczyniają się do rentowności inwestycji.

Z uwzględnieniem warunków wynikających z analizy lokalizacyjnej do określenia pozostają:

  • rodzaj instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów;
  • powierzchnia i zagospodarowanie dostosowane do przyjętych rozwiązań;
  • technologie środowiskowe uwzględniające możwliwości zagospodarowania odpadów i ścieków procesów technologicznych;
  • technologie energetyczne obejmujące możliwość zagospodarowania energii cieplnej i lokalizację stacji elektroenergetycznej.

Najważniejsze zagrożenia procesu:

  • nieefektywne zagospodarowanie energii,
  • niska rentowność inwestycji,
  • niespełnienie wymogów BAT.