Co możemy dla Ciebie zrobić?

Uzgodnienia środowiskowe instalacji TPO (W2E)

Dobrze przeprowadzony proces uzgodnień oraz ocena oddziaływania na środowisko mogą okazać się decydujące dla powodzenia procesu inwestycyjnego przy instalacji TPO.

Skuteczne rozwiązania

W zależności od projektowanej wydajności instalacji przedsięwzięcie może być zaliczone do kategorii mogących zawsze bądź potencjalnie oddziaływac na środowisko. Istotne jest wyczerpujące podeście do każdego z etapów.

Etapy procesu:

Karta Informacyjna przedsięwzięcia -> Inwentaryzacja dendrologiczna -> Inwentaryzacja przyrodnicza -> Raport o oddziaływaniu na środowisko -> Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -> Konsultacje społeczne -> Monitoring procedury.

Najważniejsze zagrożenia procesu:

  • odmiana wydania pozytywnej decyzji mimo kompletu złożonych dokumentów,
  • opóźnienia w ubieganiu się o niezbędne decyzje, m.in. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę,
  • zła polityka informacyjna społeczeństwa, powodująca loklane konflikty.