Co możemy dla Ciebie zrobić?

Rekultywacja terenów

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie uzgodnienia oraz przeprowadzenia remediacji zanieczyszczonych gruntów. Usługa obejmuje:

  • przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395); w tym m.in.: zebranie informacji koniecznych do wykonania badań wstępnych oraz wykonanie badań wstępnych i szczegółowych,
  • opracowanie zgłoszenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz projektu planu remediacji, a także przedłożenie ich Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej:”RDOŚ”) i uzyskania decyzji ustalającej plan remediacji,
  • przeprowadzenie remediacji zgodnie z ustalonym planem remediacji,
  • monitoring i raportowanie przebiegu procesu remediacji,
  • uzyskanie zamierzonego efektu ekologicznego/zgodności remediacji z ustalonym planem remediacji.

Prowadzimy naszych klientów kompleksowo przez cały proces remediacji i rekultywacji do ostatecznego przywrócenia własności użytkowych terenów.