Co możemy dla Ciebie zrobić?

Koncepcje planistyczno-technologiczne

Opracowujemy kocepcje planistyczno technologiczne dla inwestycji w obszarze inżynierii środowiska i gospodarki odpadami.

Przy planowaniu takich inwestycji bardzo ważny etap to określenie zakresu inwestycji i jej istotnych elementów technologicznych i budowlanych.

Ponadto kluczowe jest jej osadzenie w uwarunkowaniach środowiskowych i planistycznych, które niejednokrotnie determinują kluczowe warunki jej realizacji. Jednocześnie dla określenia tych uwarunkowań niezbędny jest dobór rozwiązań technologicznych i zdefiniowanie podstawowych paramterów technicznych.

Ten etap przygotowań do inwestycji jest wymagany dla sprawnego przygotowania raportu o oddziaływaniu na srodowisko oraz skutecznego przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Oferujemy Państwu przygotowanie koncepcji planistyczno-technologicznej, która swym zakresem pozwoli uporządkować założenia technologiczne inwestycji, osadzić w uwarunkowaniach planistycznych oraz środowiskowych oraz optymlanie przygotować inwestycję do przprowadzenia postępowań środowiskowych.