Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pozwolenia zintegrowane

INVESTEKO S.A. oferuje opracowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC) dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Nasza oferta obejmuje również reprezentowanie inwestora przed organami administracji publicznej w trakcie trwanie procedury administracyjnej oraz udział w konsultacjach społecznych.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Instalacja IPPC powinna spełniać wymogi Najlepszych Dostępnych Technik BAT określonych w Konkluzjach BAT.