Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza

  • Dla zakładów, których działalność powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza oferujemy opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna:

  • Instalacje, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia [Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880],
  • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, które nie wymagają pozwolenia – Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia [Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 881].