Co możemy dla Ciebie zrobić?

Studium wykonalności i biznesplany inwestycji proekologicznych

W fazie przygotowawczej procesu inwestycyjnego najistotniejsze jest szczegółowe rozpoznanie ryzyk i zagrożeń inwestycji w celu maksymalizacji szansy jej powodzenia. Studium wykonalności pozwala Inwestorowi na realne oszacowanie opłacalności inwestycji i wymagań technicznych oraz uwzględnienia ekologiczne czynniki inwestycji.

Oferujemy przygotowanie kompleksowego dokumentu uwzględniającego optymalizację kosztów i procesów, dobór najlepszych rozwiązan technicznych i technologicznych i innowacyjne, indywidualne rozwiązania.

Ponadto dzięki znajomości rynku ochrony środowiska i gospodarki odpadami oferujemy Państwu ocenę rentowności inwestycji, co pozwala ograniczać stopniowo ryzyka biznesowe w trakcie przygotowań do inwestycji.