Co możemy dla Ciebie zrobić?

Projekty budowlane i techniczne

Naszym klientom zapewniamy obsługę we wszystkich fazach projektu oraz interdyscyplinarne rozwiązania projektowe.

Dzięki naszemu doświadczeniu w obszarze ekologii potrafimy elastycznie połączyć wymagania odnośnie infrastruktury i budownictwa z wymogami ochrony środowiska.

 • Koncepcja projektowa
 • Dobór rozwiązań technologicznych
 • Ekspertyzy techniczne
 • Badania geotechniczne i geologiczne
 • Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy
 • Nadzór autorski
 • Opiniowanie dokumentacji
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Kosztorys i przedmiar robót
 • Zarządzanie procesem projektowym
 • Reprezentowanie inwestora w zakresie wymaganym przez inspekcje państwowe
 • Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia